8:57 AM

DASAR MEMAHAMI TAUHID

Ketahuilah wahai saudaraku, semuga Allah melimpahkan rahmat kepadamu.Bahawasanya tauhid merupakan perkara yang sangat penting, para Rasul diutus
untuk

mendakwahkan tauhid. Bahkan Allah mengharamkan masuk syurga orang yang mati
dalam

keadaan sebagai musyrik.Allah berfirman yang ertinya: "Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang
yang

berkata: Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Mariam. Padahal Al-Masih
sendiri

berkata: Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu,
bahawasanya

sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka
sesungguhnya Allah

haramkan kepadanya Syurga dan tempat kembalinya ialah Neraka dan tiadalah
seorang

penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim".

QS Al-Maaidah : 72Oleh kerana itu perlu memahami dan mengamalkan tauhid dengan benar, pada
kesempatan

ini akan dibahas beberapa hal yang sangat penting, sebagai dasar agar dapat
memahami

tauhid dengan benar.I. MUSYRIKIN YANG DIPERANGI OLEH RASULULLAH, MEYAKINI TAUHID RUBUBIYAHKetahuilah wahai saudaraku, semuga Allah melimpahkan rahmat kepadamu.Bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam,

mereka meyakini bahawa Allah sebagai Pencipta, Pemberi rezeki, Yang
menghidupkan,

Yang mematikan, Yang memberi manfaat, Yang memberi madzarat, Yang mengatur
segala

urusan (tauhid rububiyah). Tetapi semuanya itu tidak menyebabkan mereka
sebagai

muslim.Allah mengisahkan keadaan mereka: "Bertanyalah kepada mereka (yang musyrik
itu):

Siapakah Yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah
yang

menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan
makhluk yang

hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk
yang hidup?

Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? (Dengan
pertanyaan-

pertanyaan itu) maka mereka (yang musyrik) tetap akan menjawab (mengakui)
dengan

berkata: Allah jualah yang menguasai segala-galanya! Oleh itu, katakanlah:
(Jika kamu

mengakui yang demikian), maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?

QS Yunus : 31Allah juga berfirman yang ertinya : "Tanyakanlah (wahai Muhammad): Kepunyaan
siapakah

bumi ini dan segala yang ada padanya, kalau kamu mengetahui?

Mereka akan menjawab: Kepunyaan Allah. Katakanlah: Mengapa kamu tidak mahu
ingat

(dan insaf)?

Tanyakanlah lagi: Siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang
tujuh dan

Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?

Mereka akan menjawab: (Semuanya) kepunyaan Allah. Katakanlah: Mengapa kamu
tidak

mahu bertakwa?

Tanyakanlah lagi: Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap
sesuatu, serta

dia dapat melindungi (segala-galanya) dan tidak ada sesuatupun yang dapat
disembunyi

daripada kekuasaannya? (Jawablah) jika kamu mengetahui!

Mereka akan menjawab: (Segala-galanya) dikuasai Allah. Katakanlah: Jika
demikian,

bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar?"

QS Al-Mu'minuun : 84 - 89II. MAKSUD MEREKA (MUSYRIKIN) AGAR DEKAT KEPADA ALLAH DAN

MENDAPATKAN SYAFAATKetahuilah wahai saudaraku, semuga Allah melimpahkan rahmat kepadamu.Bahawasanya mereka (musyrikin) berdoa kepada Nabi dan orang-orang sholeh
yang telah

mati, agar mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan
sedekat-dekatnya dan

mendapatkan syafaat.Mereka (musyrikin) berkata: "Kami tidak berdoa kepada mereka (Nabi,
orang-orang

sholeh dll) kecuali agar dapat mendekatkan kepada Allah dan mereka nantinya
akan

memberi syafaat. Maksud kami kepada Allah, bukan kepada mereka.Dalil tentang mendekatkan diri iaitu firman Allah yang ertinya: "Ingatlah!
(Hak yang wajib

dipersembahkan) kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih
(dari

segala rupa syirik) dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah
untuk

menjadi pelindung dan penolong (sambil berkata): Kami tidak menyembah atau
memujanya

melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya,

sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang
tidak

melakukan syirik) tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya
Allah

tidak memberi hidayat petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta
(mengatakan

yang bukan-bukan), lagi sentiasa kufur (dengan melakukan syirik)."

QS Az-Zumar : 3Adapun dalil tentang syafaat iaitu firman Allah yang ertinya : "Dan mereka
menyembah

yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada
mereka dan

tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka dan mereka pula berkata:
Mereka

(yang kami sembah itu) ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi
Allah.

Katakanlah (wahai Muhammad): Adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah
akan apa

yang Dia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi (padahal Allah
mengetahui segala-

galanya)? Maha Suci Allah dan tertinggi keadaanNya dari apa yang mereka
sekutukan."

QS Yunus : 18

III. SYIRIK BUKAN HANYA MENYEMBAH BERHALA SAHAJAKetahuilah wahai saudaraku, semuga Allah melimpahkan rahmat kepadamu.Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam menerangkan kapada manusia
tentang

macam-macam sistem peribadatan yang dilakukan oleh musyrikin. Diantara
mereka ada

yang menyembah Nabi, orang-orang sholeh, para wali, para malaikat,
pepohonan,

bebatuan, matahari dan bulan.Mereka semua diperangi oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dalilnya
adalah

firman Allah yang ertinya :"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi
fitnah dan

(sehingga) menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika
mereka berhenti

maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang yang
zalim."

QS Al-Baqarah :193

IV. MUSYRIKIN ZAMAN SEKARANG LEBIH PARAH KESYIRIKANNYA DARIPADA

MUSYRIKIN DAHULUKetahuilah wahai saudaraku, semuga Allah melimpahkan rahmat kepadamu.Sesungguhnya kaum musyrik zaman kita labih parah kesyirikannya dibanding
musyrikin

zaman dahulu, sebab musyrikin zaman dahulu, mereka berdoa secara ikhlas
kepada Allah

ketika mereka ditimpa bahaya, akan tetapi mereka berbuat syirik ketika
mereka dalam

keadaan senang.Sedangkan orang-orang musyrik zaman sekarang, mereka terus menerus melakukan


perbuatan syirik, baik dalam bahaya mahupun ketika sedang senang.Perkara ini sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Quran yang ertinya :
"Dalam pada

itu, apabila mereka naik bahtera (lalu menemui sesuatu bahaya di laut),
mereka memohon

pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadaNya. Kemudian
setelah

Allah menyelamatkan mereka (naik) ke darat, mereka berlaku syirik
kepadaNya."

QS Al-'Ankabuut : 65Semuga Allah menjadikan kita sebagai muwahid dan menjauhkan kita dari
kesyirikan.

InsyaAllah.Wallahu'alam Bisshawab

0 comments: